Công văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc thường xuyên treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại các tự viện

Chủ nhật, 15/08/2021, 05:24 GMT+7
Công văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc thường xuyên treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại các tự viện

Công văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc thường xuyên treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại các tự viện

CÔNG VĂN

V/v Thường xuyên treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại Trụ sở GHPGVN cấp huyện và các cơ sở tự viện trong tỉnh

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.

Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa ra Công văn số 118/BTS-VP ngày 14/8/2021 về việc đề nghị các trụ sở làm việc của Phật giáo cấp huyện và các tự viện thường xuyên treo cờ Tổ quốc và Cờ Phật giáo trong các dịp lễ đặc biệt, Tết cổ truyền dân tộc, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cũng như trong các lễ hội quan trọng của Phật giáo.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn bộ nội dung Công văn đến chư Tôn đức liễu tri và đồng thực hiện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.


Người viết : admin