Công văn của HĐTS V/v tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 29/01/2022, 17:33 GMT+7
Công văn của HĐTS V/v tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Công văn của HĐTS V/v tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Công văn của HĐTS GHPGVN

V/v tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động mừng Xuân mới an vui.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni;

Kính thưa cùng quý Phật tử.

Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ban hành Công văn số: 023/HĐTS-VP ngày 28/01/2022 về việc tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động mừng Xuân mới an vui.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn bộ nội dưng Công văn đến chư Tôn đức liễu tri và thực hiện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

 


Người viết : admin