Công Văn của HĐTS về việc tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật Thành Đạo

Thứ tư, 05/01/2022, 08:45 GMT+7
Công Văn của HĐTS về việc tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật Thành Đạo

Công Văn của HĐTS về việc tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật Thành Đạo

Công Văn

Về việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trang nghiêm, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni;

Kính thưa cùng quý Phật tử.

Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ban hành Công văn số 002/HĐTS-VP1 ngày 05 tháng 1 năm 2022, về việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trang nghiêm, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn bộ Công văn đến chư Tôn đức liễu tri và thực hiện.


Người viết : admin