Điếu Văn Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng Thích Nữ Minh Viên Của PBNG Tỉnh Tiền Giang

Chủ nhật, 19/12/2021, 00:25 GMT+7
Điếu Văn Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng Thích Nữ Minh Viên Của PBNG Tỉnh Tiền Giang

Điếu Văn Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng Thích Nữ Minh Viên Của PBNG Tỉnh Tiền Giang

TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ MINH VIÊN
ĐIẾU VĂN CỦA
 PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH TIỀN GIANG


Nam mô Tây phương Tịnh Độ tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Nam mô Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai tác đại chứng minh.
Ngưỡng bái bạch chư Tôn giáo phẩm Đại Tăng trong Ban Chứng minh Tang lễ.
Ngưỡng bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư Ban Chứng minh, Ban Thường trực PBNG tỉnh Tiền Giang.
Ngưỡng bạch chư Tôn thiền đức Tăng già nhị bộ.
Kính bạch Giác linh Ni trưởng.
Kính bạch chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Tang lễ.
Kính thưa chư vị Môn đồ pháp quyến.
Thưa quý Quan khách, quý Phật tử.
Dưới sự chứng minh cao quý của chư Tôn giáo phẩm Tăng già nhị bộ, bên đỉnh trầm nghi ngút khói hương, trong giờ phút thiêng liêng và trang trọng của lễ tưởng niệm trước khi cung tống kim quan của cố Ni trưởng thượng Minh hạ Viên - Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Viện chủ chùa Phật Bửu Ni đến nơi an nghỉ nghìn thu, chúng con đại diện chư Ni tỉnh nhà phủ phục trước Giác linh đài xin phép chư Tôn thiền đức Tăng già nhị bộ cho chúng con được kính dâng Sư trưởng đôi dòng hoài niệm bậc Thầy Ni cao quý và tôn kính của Ni giới chúng con.


Kính bạch Giác linh Ni trưởng.
Chúng con vừa nghe tin Ni trưởng trở bệnh nặng là trong tim chúng con đã nhói đau, rồi liên tiếp hung tin Ni trưởng thâu thần thị tịch lại làm cho chúng con bàng hoàng rún động, nghẹn ngào. 
Ni trưởng ơi! Sao Người nở vội ra đi theo nhị vị Ni trưởng Chứng minh của Phân ban tỉnh nhà. Thế là những cội đạo thọ đã lần lượt ngã xuống, đàn chim non đã không còn nơi bám víu nương tựa. Chúng con quá hụt hẫn khi những bậc Thầy Ni cao cả lãnh đạo Ni giới của chúng con đã rời xa chúng con vĩnh viễn, không còn che chở và cân nhắc trong mỗi Phật sự của Ni giới chúng con. Quý Ngài xả báo an tường, nơi cõi Tịnh độ ngâm khúc vô ưu, nào hay chăng ở đất khách Ta bà, Ni giới chúng con ngậm ngùi, trăn trở. Tre tàn mà măng chưa mọc, bậc thạch trụ đã hóa duyên ký tất mà Ni trẻ chưa đủ sức kế thừa. Nhân gian sầu thảm, khắp năm châu đại dịch lan tràn, thế mà thuyền từ cứu độ lại xuôi về bến cũ. Nỗi khổ của nhơn sinh đầy dẫy cả đất trời, ấy thế mà những trái tim của các bậc Bồ Tát dấn thân vào đời cứu khổ quần sanh lại từ từ lịm tắt. Như thế lòng chúng con sao không khỏi quặn đau cho tiền đồ của Phật pháp, cho thế hệ Ni lưu mai hậu.
“Chốn Ta bà vắng bóng,
Cõi Cực lạc hoa khai,
Ni giới mất đi một bậc Thầy nương tựa,
Nhơn sanh bớt dần đấng Bồ Tát ban vui,
Giáo hội khuyết bóng một bậc Trưởng lão Ni kỷ cương ưu tú,
Phật pháp thưa dần những đống lương thạch trụ để thừa đương.”

Chúng con vẫn biết sắc tướng vốn không, sanh tử là định luật, bậc Bồ Tát mượn huyễn thân làm thuyền từ cứu độ chúng sanh, xong rồi quy về bến giác, nhưng sao lòng chúng con vẫn quá đau xót, ngậm ngùi không ngăn được dòng lệ nóng khi Ni giới chúng con quá mất mát, một nỗi mất mát quá lớn lao. Những bậc Thầy tôn kính của chúng con đã lần lượt ra đi, bỏ lại chị em trong Phân ban Ni giới tỉnh nhà và cả một đoàn Ni lưu trẻ đạo tâm chưa vững, chí nguyện chưa bền. Kể từ đây, Tiền Giang nói riêng cả nước nói chung, chỉ còn vài bậc Thầy Ni cao quý của chúng con mà thôi. Giờ đây, những Phật sự của Ni giới tỉnh nhà, chúng con không còn được chia sẻ, thưa trình hay lắng nghe những đạo từ quý báu cũng như sự hỗ trợ của Quý Ngài, mỗi khi chúng con gặp khó khăn là Quý Ni trưởng vỗ về, an ủi và sách tấn. Còn đâu nữa, một bậc Thầy Ni với đạo phong cao quý, thần thái an tịnh, dáng hình tao nhã, gương mặt thanh thoát, nụ cười nhẹ nhàng, ngồi nhìn và nghe chúng con dâng lời bái tuế mỗi dịp xuân về và sau ngày hưu hạ để ban lời sách tấn, nhắc nhỡ Ni giới chúng con trên bước đường tự hành hóa tha. Chị em chúng con vui vầy xúm quanh Ni trưởng như đàn con thơ bên người mẹ hiền, chúng con thật hạnh phúc. Những tưởng, Ni trưởng vẫn còn trụ thế được lâu dài để hàng đệ tử và Ni giới Tiền Giang chúng con luôn sống an lành trong lọng báu từ bi và trí tuệ của Người. 
Kính bạch Giác linh Ni trưởng.
85 năm trụ thế, hơn 60 năm hoằng hóa đạo mầu, Ni trưởng đã để lại cho đời tấm gương rực sáng về đức hy sinh, hạnh nhu hòa và tấm lòng tận tụy đối với Đạo pháp và chúng sanh. Người hiện thân nơi cõi đời này để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. 11 tuổi đã sớm biết cõi đời huyễn mộng, cắt ái từ thân, cạo tóc theo Thầy học đạo xuất trần, cần mẫn siêng năng chấp lao phục dịch Tam Bảo, sớm tối hầu Thầy, nghiên tầm kinh điển, dung nghi đỉnh đạt, giới đức kiêm ưu. Chốn tòng lâm làm bậc Thầy mô phạm, trong Tăng đoàn bát kỉnh tuân nghiêm, nơi Giáo hội góp phần gánh vác, dòng Ni lưu tiếp nối thừa đương, hạnh nguyện lợi tha, Ni trưởng luôn làm tốt đời đẹp đạo. Tám mươi lăm năm trải thân hành đạo, tự tha lưỡng lợi, bi trí kiêm ưu, Ni trưởng như tấm gương tỏa sáng để lại cho hàng hậu tấn chúng con noi theo tu tập.
Giờ đây:
“Đất Cai Lậy trời sầu ảm đạm,
Miền sông Tiền mây nước ngậm ngùi,
Tổ đình Phật Bửu mờ hương khói,
Đại chúng, Ni lưu luống ngẩn ngơ,
Đường trước xa xôi muôn vạn dặm,
Không người dìu dẫn chúng con đi.”

Ni trưởng ơi, Đại chúng và Ni giới chúng con đã mất đi một bậc Thầy thân thương cao quý, điểm tựa tinh thần, nguồn an ủi, động viên luôn bên cạnh của chúng con.
Chỉ ít phút nữa thôi, chiếc thân tứ đại của Ni trưởng sẽ trở về với cát bụi, nhưng tâm thể của Người sẽ vào cõi vô tung.
Kính nguyện Giác linh:
          “Ao Liên trì sen nở
          Cõi Lạc quốc tiêu dao
          Thương cõi trần gian
          Phát đại bi tâm 
          Đi vào trần thế
          Lái thuyền cứu độ
          Nhơn sanh đau khổ
          Ni giới – môn đồ
          Thoát vòng sanh tử.”

Chúng con, Phân Ban Ni giới Tiền Giang đối trước linh đài, một nén hương lòng, chí thành khể thủ, kính nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng nhị nghiêm, bất vi bổn thệ, tái hiện đàm hoa, khứ lai tự tại, tiếp độ Ni đồ, nhơn sanh lợi lạc.
Ngưỡng mong Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám.


Phân ban Ni giới Phật giáo Tiền Giang

 

,


Người viết : admin