GHPGVN: Công văn về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu, 27/03/2020, 08:14 GMT+7
GHPGVN: Công văn về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

GHPGVN: Công văn về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CÔNG VĂN

(V/v Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống đại dịch Covid-19

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.

Kính thưa quý Phật tử các đạo tràng trong tỉnh Tiền Giang.

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra Công văn số 071/CV-HĐTS về việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống đại dịch Covid-19 gửi đến các tự viện, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trên cả nước.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được chuyển tải nội dung công văn này đến chư Tôn đức cùng quý Phật tử tri tường.

v1_16v2_15


Người viết : admin