H.Cái Bè: Chùa Hội Phước tổ chức lễ Hoàn đàn Dược Sư Thất Châu

Thứ sáu, 01/01/2021, 02:06 GMT+7
H.Cái Bè: Chùa Hội Phước tổ chức lễ Hoàn đàn Dược Sư Thất Châu

H.Cái Bè: Chùa Hội Phước tổ chức lễ Hoàn đàn Dược Sư Thất Châu

PGTG – Sáng ngày 31/12/2020 (nhằm ngày 18/11 năm Canh Tý) Ni sư Thích Nữ Huệ Liên - Trụ trì chùa Hội Phước (xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cùng nam nữ Phật tử tổ chức trang nghiêm lễ Hoàn đàn Dược Sư Thất Châu cầu nguyện Đại dịch Covid sớm tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. 

v9v22

Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh và tham dự của: HT.Thích Minh Chí – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Nhựt Vân – Chứng minh BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho; HT.Thích Trí Thông – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Minh Tâm – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tân Trụ tỉnh Long An; TT.Thích Quảng Thiện – Phó ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Tín, TT.Thích Thiện Sanh - đồng Chứng minh BTS GHPGVN huỵện Cái Bè; chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử trong và ngoài huyện đồng tham dự.

v21

Buổi lễ bắt đầu bằng ba hồi chuông trống Bát nhã, ban Nghi lễ cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm chứng minh quang lâm Đại hùng Bảo điện, TT.Thích Quảng Thiện đương vi sám chủ đàn tràng niêm hương bạch Phật. Tiếp đến toàn thể đạo tràng an tọa hòa âm tụng Kinh Dược Sư, niệm chú Dược Sư và trì danh hiệu Đức Phật Dược Sư.

v13

Với lời phát nguyện sâu rộng của Phật Dược Sư “Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình mắc mọi bệnh khổ, không ai cứu chữa, không chổ nương thân, không người thân thiết, không cửa không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên ta, nghe lọt vào tai, mọi bệnh điều hết, thân tâm yên vui, gia quyến tiền của, thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo, vô thượng bồ đề”. Nếu như có những chúng sanh nào mắc bệnh khổ thì nên “Dựng cây phướng thần năm săc, thắp đèn tiếp sáng, phóng sinh các loại, rải các thứ hoa, đốt các thứ hương thơm, bệnh được khỏi hết, thảy đều giải thoát”. Nhờ sức chú nguyện của chư Tôn đức và sự chí thành của hành giả tu tập thì tin chắc dịch bệnh tiêu trừ, thế giới được hòa bình.

v19

Sau khóa lễ tụng kinh Dược Sư, Phật tử Diệu Hạnh thay mặt cho toàn thể nam nữ Phật tử tại đạo tràng tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni. Nguyện đem công đức hồi hướng cho gia quyến bình an, vạn sự kiết tường. 

v20

Đãi lao chư tôn Hòa thượng chứng minh, HT.Thích Trí Thông ban đạo từ, tán thán tâm niệm chí thành của Ni sư Trụ trì củng như toàn thể nam nữ Phật tử đã tùy hỷ công đức cùng với Ni sư tổ chức Đàn tràng Dược Sư Thất Châu thật trang nghiêm để cầu cho Đại dịch Covid sớm tiêu trừ, cho thế giới trở lại bình yên, công việc thuận lợi, gia quyến đều được bình an hạnh phúc.
Buổi lễ hoàn mãn sau nghi thức Quá đường và thọ trai thanh tịnh
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

v1v2v3v4v5v6v7v8v10v11v12v14v15v16v17v18

Thiện Nguyễn - Ban TTTT PG huyện Cái Bè


Người viết : admin