H. Cái Bè: Chùa Tam Bảo Trang Nghiêm Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 5 Cố Ni Sư Thích Nữ Như Định

Thứ sáu, 28/06/2019, 06:59 GMT+7
H. Cái Bè: Chùa Tam Bảo Trang Nghiêm Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 5 Cố Ni Sư Thích Nữ Như Định

H. Cái Bè: Chùa Tam Bảo Trang Nghiêm Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 5 Cố Ni Sư Thích Nữ Như Định

PGTG - Ngày 28/06/2019 (nhằm ngày 26/05 năm Kỷ Hợi) NS. Thích Nữ Như Tịnh – Trụ trì chùa Tam Bảo (ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cùng môn đồ pháp quyến, đạo tràng Phật tử thiết lễ báo đức Tôn sư, phụng vì Tam Bảo đường thượng từ Lâm tế chánh tông, tứ thập nhứt thế, húy thượng Nhựt hạ Định. Xuất thế Mậu Thìn niên, trụ thế bát thập nhị tuế, Hạ lạp ngủ thập nhất thế, Viên tịch Nhâm Thìn niên, ngủ ngoạt, nhị thập lục nhựt Nguyên Trụ trì chùa Tam Bảo.

v_4

Buổi lễ được sự chứng minh và tham dự của HT. Thích Thiện Hòa – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT. Thích Thiện Lưu - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè; ĐĐ. Thích Nhựt Thanh - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; ĐĐ. Thích Huệ Chơn – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Cái Bè; TT. Thích Quảng Thiện - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện; chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài huyện cùng đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

v2_11

Lễ tưởng niệm được diễn ra trang nghiêm theo truyền thống nghi thức Phật giáo. 9 giờ toàn thể môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Phật điện cử hành niệm hương bạch Phật khai và trì tụng một thời kinh cầu nguyện; cuối thời tụng kinh là nghi thức cúng Ngọ.

v1_12

Tiếp theo, chư Tôn đức đến thắp hương tưởng niệm Giác linh cố Ni sư tại Giác linh đường, trước khi môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức Ban Kinh sư thực hành nghi thức cúng tiến Giác linh.

v8_9

Phần cuối chương trình, Ni sư trụ trì và môn đồ pháp quyến đã thành kính thiết lễ trai diên, thanh tịnh cúng dường lên chư Tôn đức để tạo phước duyên lành hướng về bậc Tôn sư nhân ngày tưởng niệm.
Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

v11_8v3_10v7_10v4_11v10_8v9_9v5_9

Ban TT-TT Phật giáo huyện Cái Bè


Người viết : admin