H.Châu Thành: Lễ Húy kỵ Ni sư Chí Chơn – Khai sơn chùa Bình An

Thứ năm, 18/02/2021, 08:35 GMT+7
H.Châu Thành: Lễ Húy kỵ Ni sư Chí Chơn – Khai sơn chùa Bình An

H.Châu Thành: Lễ Húy kỵ Ni sư Chí Chơn – Khai sơn chùa Bình An

PGTG - Sáng ngày 18/02/2021 (nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu), Ni sư Thích Nữ Chúc Châu – Trụ trì chùa Bình An (ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền giang), hiệp cùng môn đồ tứ chúng và bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhật cố Ni sư thượng Chí hạ Chơn - viện chủ chùa Bình An.

v3_33vvvv_5

Ni sư Chí Chơn húy Diệu Hòa (1896-2003) xuất gia tu học với Tổ Phi Lai vào năm 18 tuổi. Năm 1920, Ni sư từ Châu Đốc (An Giang) vân du hóa đạo đến vùng đất Tiền Giang và dừng chân nơi xứ Bình Đức, mua đất cất thảo am nhỏ để chuyên tu, bóc thuốc trị bệnh và hướng dẫn Phật tử hữu duyên tu học. Trải qua nhiều năm, bá tánh trong vùng đến trị bệnh và tới lui lễ Phật, tu học ngày càng đông.
Ngôi am tranh theo thời gian cũng bị hư hoại, Ni sư Chí Chơn nhận thấy cần phải cất lại nơi này như một ngôi già lam để nhân dân bá tánh có nơi tới lui tu học vững chắc hơn. Năm 1938 Ni sư phát nguyện xây dựng lại ngôi thảo am và lấy hiệu là chùa Bình An với ước nguyện đất nước được thanh bình, mọi người được an cư lạc nghiệp.

 


Năm 1948, do ảnh hưởng của chiến tranh, ngôi chùa Bình An đã bị pháo kích của giặc bắn cháy hết. Đến năm 1950 Ni sư cho phục dựng lại theo kiến trúc Tứ trụ, cột làm bằng gỗ căm xe vuông, mái lợp tol, nền lát gạch bông.
Năm 1986, hội đủ duyên lành, Sư cô Thích Nữ Chúc Châu đã phát tâm về chùa nương theo Ni sư Chí Hòa tu học và cùng chăm lo Phật sự tại chùa Bình An. Đến năm 1988, nhận thấy tuổi đã cao nên Ni sư Chí Chơn tiếp nhận thêm Sư cô Thích Nữ Mỹ Liên cùng nương về tu học tại chùa để phụ gánh vác công việc Phật sự với Sư cô Chúc Châu.

v2_32

Ni sư Chí Chơn viên tịch vào ngày 8 tháng giêng năm 2003, trụ thế 108 năm, Bảo Tháp được an trí phía trước khuôn viên chùa Bình An. 
Quang lâm chứng minh buổi lễ Húy kỵ sáng nay có chư Tôn thiền đức Tăng Ni các tự viện trong tỉnh Tiền Giang và Phật tử đạo tràng đồng tham dự.

v5_33

Bắt đầu lễ đạo tràng đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, trì tụng kinh A Di Đà và cúng ngọ Phật. Nguyện đem công đức hồi hướng quốc thái dân an - thiên hạ thái bình, cầu nguyện đại dịch Covid sớm tiêu trừ, đạo tràng Bình An thời thời hưng thịnh, cùng hồi hướng công đức cầu nguyện giác linh Ni sư Chí Chơn húy Diệu Hòa cao đăng Phật quốc thượng phẩm thượng sanh.

Phần cuối chương trình là cung tiến Giác linh và cúng dường trai tăng của môn đồ Pháp quyến.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

v1_29

v4_33

v19_8

v8_31

v7_29

v9_24

v14_12

v11_20

v13_14

v12_16

v10_22

v16_12

v17_12

v15_13
 

Thích Như Tùng


Người viết : admin