Hòa thượng Thích Huệ Minh được suy tôn vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Thứ tư, 30/11/2022, 14:33 GMT+7
Hòa thượng Thích Huệ Minh được suy tôn vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Hòa thượng Thích Huệ Minh được suy tôn vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

PGTG – Sáng ngày 29/11/2022, tại phiên làm việc thứ ba của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Hòa thượng Thích Huệ Minh – Nguyên Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang được chính thức suy tôn vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được diễn ra trong 03 ngày: 27, 28 và 29/11/2022 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô (thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của 1.091 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Phật giáo Việt Nam trong nước và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra còn có quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, Ban, Ngành trung ương, lãnh đạo Ban Tôn giáo 63 tỉnh thành trong cả nước.

Phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang có 14 vị, do Thượng tọa Thích Quảng Lộc - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần này.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đọc tờ trình về việc suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đã lấy ý kiến toàn thể Đại hội, thống nhất biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội

Trong phiên làm việc thứ ba của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tại phần nghi thức suy tôn, suy cử chư Tôn đức vào Hội đồng Chứng Minh và Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đã nhất trí suy tôn Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX gồm 112 vị, trong đó có 50 vị được tái suy tôn, 62 vị được suy tôn bổ sung. Nhân sự Hội đồng Trị sự khóa IX gồm 235 Ủy viên chính thức, trong đó có 216 vị tái nhiệm; 45 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 37 vị bổ sung.

Tỉnh Tiền Giang có 03 vị được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh lần này gồm: Hòa thượng Thích Đạt Quảng, Hòa thượng Thích Huệ Tâm và Hòa thượng Thích Huệ Minh.

Riêng Hòa thượng Thích Huệ Minh được suy tôn vào Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN.

Về Hội đồng Trị sự GHPGVN, tỉnh Tiền Giang cũng được suy cử 03 vị gồm: Hòa thượng Thích Hoằng Đức, Hòa thượng Thích Giác Nhân (tái suy cử) và Thượng tọa Thích Quảng Lộc chính thức được suy cử vào Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh cũng vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân Chương Đại Đoàn Kết Dân Tộc.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương  đọc tờ trình danh sách tấn phong giáo phẩm tại Đại hội.


Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX gồm 268 vị được tấn phong từ Thượng tọa lên Hòa thượng, 1.102 vị từ Đại đức lên Thượng tọa, 391 vị từ Ni sư lên Ni trưởng, 1.571 vị từ Sư cô lên Ni sư.
Tỉnh Tiền Giang có 13 vị được tấn phong từ Thượng tọa lên Hòa thượng; 28 vị từ Đại đức lên Thượng tọa; 17 vị từ Ni sư lên Ni trưởng và 61 vị từ Sư cô lên Ni sư.

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin