Phiên Họp Trực Tuyến I

Thứ hai, 27/09/2021, 23:48 GMT+7
Phiên Họp Trực Tuyến I

Phiên Họp Trực Tuyến I

Mời chư Tôn đức click vào "Phòng họp trưc tuyến I" phía dưới đây để vào phòng họp  trực tuyến

(nếu đăng nhập bằng điện thoại và ipad thì phải tải google meet về cài đặt vào điện thoại trước khi đăng nhập vào phòng họp, còn sử dụng máy vi tính thì không cần cài đặt gì thêm, nhưng tất cả đều phải có gmail đã đăng nhập trong trình duyệt)


Người viết : admin