Thông Bạch của HĐTS về việc tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 713 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

Thứ bảy, 27/11/2021, 22:10 GMT+7
Thông Bạch của HĐTS về việc tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 713 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

Thông Bạch của HĐTS về việc tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 713 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

THÔNG BẠCH
Về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713
Ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni;

Kính thưa cùng quý Phật tử.

Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ban hành Thông tư số 286/TB-HĐTS ngày 17/11/2021 về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (01/11/1308 - 01/11/2021).

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn bộ Thông bạch đến chư Tôn đức liễu tri và thực hiện.

 


Người viết : admin