Thông Báo của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thứ sáu, 31/07/2020, 05:17 GMT+7
Thông Báo của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông Báo của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới


THÔNG BÁO
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.
Thưa quý Phật tử.
Trước tình hình dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và đã xuất hiện các bệnh nhân lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc kiểm soát diễn biến của dịch bùng phát lần này rất phức tạp. Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã ra Công văn số 115/BTS-VP ngày 31 tháng 7 năm 2020 để hướng dẫn việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin đăng tải toàn bộ Nội dung Công văn như sau: 

 

v4_25v5_22


Người viết : admin