Thông Báo của Trung ương Giáo hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thứ sáu, 31/07/2020, 04:58 GMT+7
Thông Báo của Trung ương Giáo hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông Báo của Trung ương Giáo hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

THÔNG BÁO
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Kinh bạch chư Tôn đức Tăng Ni.
Thưa quý Phật tử.
Trước tình hình dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và đã xuất hiện các bệnh nhân lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc kiểm soát diễn biến của dịch bùng phát lần này rất phức tạp, vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra công văn Số: 173/HĐTS-VP ngày 30/7/2020 để hướng dẫn việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin đăng tải toàn bộ Nội dung Thông báo như sau: 

v1_25v2_20

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

 

Người viết : admin