THÔNG BÁO: Lễ Tốt Nghiệp Cao Đẳng Phật Học Khóa I và Tổng Khai Giảng Các Khóa Học Của Trường Trung Cấp Phật Học Tiền Giang

Thứ bảy, 24/08/2019, 07:11 GMT+7
THÔNG BÁO: Lễ Tốt Nghiệp Cao Đẳng Phật Học Khóa I và Tổng Khai Giảng Các Khóa Học Của Trường Trung Cấp Phật Học Tiền Giang

THÔNG BÁO: Lễ Tốt Nghiệp Cao Đẳng Phật Học Khóa I và Tổng Khai Giảng Các Khóa Học Của Trường Trung Cấp Phật Học Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------                                           ----------------------------

                                                                    Tiền Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc Lễ Tốt nghiệp lớp Cao đẳng Phật học Khóa I và tổng Khai giảng các khóa học tại Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang niên khóa 2019 - 2020)

Kính gửi: - Chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh Tiền Giang.

- Quý Tăng Ni sinh đang theo học tại Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang.

Ban Giám hiệu Trường trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang Thông báo chương trình Lễ tốt nghiệp Cao Đẳng Phật học Khóa I Khai giảng Cao Đẳng khóa II, III; Trung cấp Phật học khóa VII; Lớp Sơ cấp Phật học khóa V niên khóa 2019 - 2020.

Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 31 tháng 08 năm 2019 (nhằm ngày 02/08 năm Kỷ Hợi)

Địa điểm tổ chức: Chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Lưu ý: Trang phục dự lễ: Tăng sinh hậu vàng,  Ni sinh hậu lam. Riêng Tăng Ni sinh Cao đẳng nhận bằng tốt nghiệp lần này phải đắp y hậu trang nghiêm.

Nay Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang thông báo đến chư Tôn đức và quý Tăng Ni sinh tri tường, cùng thu xếp tham dự đông đủ.

 

BAN GIÁM HIỆU


Người viết : admin