Thông Báo: Về việc Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 21/08/2020, 23:18 GMT+7
Thông Báo: Về việc Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Thông Báo: Về việc Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu trong bối cảnh đại dịch Covid-19

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni;

Thưa quý Phật tử.

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra như hiện nay, trên tinh thần hướng dẫn của chư Tôn đức Hội đồng Trị sự; Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang vừa ra Công văn số 126/BTS-VP ký ngày 17/8/2020 để hướng dẫn tổ chức khóa lễ Vu lan Báo hiếu PL.2564 - DL.2020. Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin đăng tải toàn văn Công văn đến chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử như sau:

v1_3


Người viết : admin