Thông tư của HĐTS về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện

Thứ năm, 16/09/2021, 16:24 GMT+7
Thông tư của HĐTS về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện

Thông tư của HĐTS về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện

THÔNG TƯ
Về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong tình hình mới do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni;

Kính thưa cùng quý Phật tử.

Chư Tôn đức Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ban hành Thông tư số 229/TT-HĐTS ngày 16/9/2021 về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Đại hội Phật giáo huyện) nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong tình hình mới do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nội dung Thông tư này không mang tính thay thế Thông tư 205/TT-HĐTS mà chỉ nhằm điều chỉnh bổ sung cho các nội dung Thông tư 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 để phù họp áp dụng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn bộ nội dung Thông tư đến với chư tôn đức cùng quý Phật tử liễu tri và đồng thực hiện.

 


Người viết : Ban TTTT Phật Giáo Tỉnh Tiền Giang