Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp Huyện NK 2021 - 2026

Thứ hai, 21/09/2020, 05:11 GMT+7
Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp Huyện NK 2021 - 2026

Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp Huyện NK 2021 - 2026

THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.

Thưa quý Phật tử.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra Thông Tư số 205/TT-HĐTS ngày 19 tháng 9 năm 2020 về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và thành công viên mãn, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng nguyên văn Thông Tư hướng dẫn như sau:

v1_44v2_45v3_46v4_43v5_42v6_41v7_37


Người viết : Ban TTTT Phật Giáo Tỉnh Tiền Giang