Tiền Giang: Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020

Thứ sáu, 17/04/2020, 20:22 GMT+7
Tiền Giang: Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020

Tiền Giang: Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2564 - DL.2020

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni; 

Kính thưa quý Phật tử các đạo tràng trong tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện theo sự hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã lập Kế hoạch số 065/KH-BTS ngày 17 tháng 04 năm 2020 về việc tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020 tại tỉnh Tiền Giang. Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn văn bản Kế hoạch này đến chư Tôn đức liễu tri và thực hiện.

v1_17v2_16v3_19v4_16


Người viết : admin