Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học Chiêu sinh các Khóa đào tạo Năm học 2022 - 2023

Chủ nhật, 06/03/2022, 15:16 GMT+7
Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học Chiêu sinh các Khóa đào tạo Năm học 2022 - 2023

Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học Chiêu sinh các Khóa đào tạo Năm học 2022 - 2023

Thông Báo Chiêu Sinh

Lớp Sơ cấp Phật học Khóa VII (2022 - 2023)

và Cao đẳng Phật học Khóa V (2022 - 2024)

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.

Thưa quý Bạn đọc.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang vừa ký ban hành Thông báo Chiêu sinh Lớp Sơ cấp Phật học Khóa VII (2022 - 2023) và Cao đẳng Phật học Khóa năm (2022 - 2024).

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn bộ nội dung các bản Thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni, các Tăng Ni sinh tri tường:

TẢI HỒ SƠ NHẬP HỌC TẠI ĐÂY:

1. ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

2 SƠ YẾU LÝ LỊCH


Người viết : admin