[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN chúc Tết Giáp Thìn 2024

Thứ bảy, 10/02/2024, 00:40 GMT+7
[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN chúc Tết Giáp Thìn 2024

[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN chúc Tết Giáp Thìn 2024

[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN chúc Tết Giáp Thìn 2024

https://www.youtube.com/watch?v=RlC123DCLRg


Người viết : admin