Các ban trực thuộc

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG Nhiệm Kỳ VIII Có 11 Ban Ngành và 11 Ban Trị Sự Các huyện Thị, Thành Phố Trực Thuộc  Như Sau:

1. Ban Tăng Sự

2. Ban Giáo Dục Tăng Ni

3. Ban Hoằng Pháp

4. Ban Nghi Lễ

5. Ban Văn Hóa

6. Ban Hướng Dẫn Phật Tử

7. Ban Từ Thiện Xã Hội

8. Ban Kinh Tế Tài Chánh

9. Ban Pháp Chế

10. Ban Kiểm Soát Tăng Ni

11. Ban Thông Tin Truyền thông

12. BTSPG TP. Mỹ Tho

13. BTSPG huyện Châu Thành

14. BTSPG huyện Cai Lậy

15. BTSPG huyện Cái Bè

16. BTSPG huyện Tân Phuớc

17. BTSPG huyện Chợ Gạo

18. BTSPG huyện Gò Công Tây

19. BTSPG huyện Gò Công Đông

20. BTSPG huyện Tân Phú Đông

21. BTSPG Thị xã Gò Công

22. BTSPG Thị xã Cai Lậy