Công Văn của BTS GHPGVN Tỉnh Tiền Giang V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay

Thứ bảy, 01/05/2021, 16:45 GMT+7
 Công Văn của BTS GHPGVN Tỉnh Tiền Giang V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay

Công Văn của BTS GHPGVN Tỉnh Tiền Giang V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay

CÔNG VĂN

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni.
Thưa quý Phật tử.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa ra Công văn số 086/BTS-VP ngày 26  tháng 04 năm 2021, để hướng dẫn việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện trong tình hình hiện tại; Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin đăng tải toàn bộ nội dung Công văn đến chư Tôn đức Tăng, Ni cùng quý Phật tử tri tường và đồng thực hiện.

v1v2


Người viết : admin