Công Văn của HĐTS V/v góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền Công đức

Thứ ba, 10/08/2021, 12:14 GMT+7
Công Văn của HĐTS V/v góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền Công đức

Công Văn của HĐTS V/v góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền Công đức


Người viết : admin