Kế Hoạch Tổ Chức An Cư Kiết Hạ PL.2565 – DL.2021

Thứ bảy, 01/05/2021, 06:22 GMT+7
Kế Hoạch Tổ Chức An Cư Kiết Hạ PL.2565 – DL.2021

Kế Hoạch Tổ Chức An Cư Kiết Hạ PL.2565 – DL.2021

Kế Hoạch Tổ Chức An Cư Kiết Hạ PL.2565 – DL.2021

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni;

Kính thư quý Phật tử.

Hòa thượng Thích Huệ Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa ký thông qua Kế hoạch Tổ chức Khóa An cư Kiết hạ PL.2565 - DL.2021. Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn văn bản Kế hoạch tổ chức khóa An cư đến với chư Tôn đức và Phật tử tri tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

v1_1v2_1v3

 


Người viết : admin