Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2565 - DL.2021

Thứ bảy, 01/05/2021, 06:01 GMT+7
Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2565 - DL.2021

Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2565 - DL.2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2565 - DL.2021

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni; 

Kính thưa quý Phật tử các đạo tràng trong tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện theo sự hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã lập Kế hoạch số 085/KH-BTS ngày 26 tháng 04 năm 2021 về việc tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2565 - DL.2021 tại tỉnh Tiền Giang. Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn văn bản Kế hoạch này đến chư Tôn đức liễu tri và thực hiện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

v1_5v2_5v3_3v4_3v5_2v6_2v7_2


Người viết : admin