Lời chúc Tết Giáp Thìn của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Thứ bảy, 10/02/2024, 00:45 GMT+7
Lời chúc Tết Giáp Thìn của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Lời chúc Tết Giáp Thìn của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

[TRỰC TUYẾN] Lời chúc Tết Giáp Thìn của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

https://www.youtube.com/watch?v=du17q0nA5VE


Người viết : admin