Phật Giáo Quốc Tế

Trung Quốc: Nhục thân bất hoại của Thiền sư Ngô Thanh Vân

10:55 | 25/11/2015
Trung Quốc: Nhục thân bất hoại của Thiền sư Ngô Thanh Vân
Thiền Ngô Thanh Vân (吳清雲師) ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc viên tịch đã 17 năm nhưng thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị phân hủy.

Thái Lan: Áp dụng tam Quy, ngũ Giới tại trường tiểu học để phát triển đạo đức

11:19 | 30/08/2015
Thái Lan: Áp dụng tam Quy, ngũ Giới tại trường tiểu học để phát triển đạo đức
Tại quận Bueng Sam Phan, tỉnh Phetchabun, Thái Lan ngôi trường Tiểu học làng áp dụng tam Quy, ngũ Giới, phát triển đạo đức niên khoá 2015-2016.

Phong tục lễ Vu Lan ở 4 quốc gia châu Á

11:17 | 30/08/2015
Phong tục lễ Vu Lan ở 4 quốc gia châu Á
Đại lễ Vu lan của Phật giáo xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiều Liên đại hiếu làm theo lời Phật dạy. Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, ...