THƯ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP THÌN CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG LỘC

Thứ sáu, 09/02/2024, 19:36 GMT+7
THƯ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP THÌN CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG LỘC

THƯ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP THÌN CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG LỘC

THƯ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP THÌN
CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG LỘC
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
TRƯỞNG BTS GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG

https://www.youtube.com/watch?v=__IbIT6cDyY


Người viết : admin