Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo thị xã và huyện Cai Lậy cúng dường trường hạ PL.2568

Chủ nhật, 09/06/2024, 15:07 GMT+7
Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo thị xã và huyện Cai Lậy cúng dường trường hạ PL.2568

Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo thị xã và huyện Cai Lậy cúng dường trường hạ PL.2568

PGTG - Sáng ngày 9/6/2024 (nhằm 4/5 năm Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy đã tổ chức đến thăm và cúng dường các trường hạ tập trung trong tỉnh Tiền Giang, nhằm hộ trì cho Tăng Ni trong ba tháng an cư được tốt đẹp, đồng thời tạo duyên cho Phật tử thực hiện hạnh cúng dường.

ĐĐ.Thích Minh Thiền - UV BTS GHPGVN tỉnh,Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TX.Cai Lậy đại diện hia phái đoàn tác bạch cúng dường tại trường hạ Vĩnh Tràng

Phái đoàn Ban Trị sự (BTS) Phật giáo thị xã Cai Lậy do ĐĐ.Thích Đức Quang – UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Cai Lậy làm trưởng đoàn. Tháp tùng có chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự và Phật tử thuộc các cơ sở tự viện trong thị xã.
Phái đoàn BTS Phật giáo huyện Cai Lậy do TT.Thích Minh Độ – UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cai Lậy làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử thuộc các cơ sở tự viện trong huyện đồng tháp tùng đoàn.

Toàn cảnh hai đoàn cúng dường tại hạ trường chùa Phật Ân

Dịp này, các đoàn đã đến thăm và cúng dường 4 trường hạ: chùa Vĩnh Tràng (điểm an cư dành cho chư Tăng trong tỉnh, gồm có 110 vị hành giả an cư), chùa Thiên Phước (điểm an cư dành cho chư Ni trong tỉnh, có 85 vị), chùa Phật Ân (điểm an cư của Tăng sinh trường Cao - Trung Phật học, có 36 vị), chùa Phổ Đức (điểm an cư của Ni sinh trường Cao - Trung Phật học tỉnh Tiền Giang, có 100 vị). 

Đoàn tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Thiên Phước

Tại các trường hạ, hai phái đoàn đã dâng lên tịnh tài và phẩm vật cúng dường đến chư hành giả an cư. Chư Tăng, Ni giữ gìn tịnh giới với truyền thống An cư kiết hạ tốt đẹp nhắc nhở người hộ trì Tam bảo về trách nhiệm ngoại duyên hỗ trợ cho Phật pháp của mình: Tam bảo thường trụ giữa thế gian để lợi lạc hữu tình.

Đoàn tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Phổ Đức

Ba tháng an cư là lúc các vị xuất gia có cơ hội gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, thúc liễm thân tâm, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu tập, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày vân du hóa độ và nhằm duy trì nghiêm túc truyền thống của hàng xuất gia để người con Phật đoàn kết hòa hợp – trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư PL.2568 đạo từ dến hai phái đoàn

Tại Hạ trường chùa Vĩnh Tràng, Thượng tọa Thích Quảng Lộc - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư PL.2568 đã có đôi lời tán dương công đức to lớn của chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện và thị xã Cai Lậy, quý đạo tràng, Phật tử gần xa đã về ủng hộ chư Tăng, Ni tu học trong ba tháng an cư và góp phần công đức cho khóa hạ thành tựu. Nguyện nhờ công đức này mà quý vị Phật tử thân tâm an lạc, gia đình bình an hạnh phúc. Cầu nguyện pháp giới chúng sanh đều an lạc trong nguồn suối từ bi của đạo Phật.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Hình ảnh đoàn cúng dường tại trường hạ chùa Vĩnh Tràng

Hình ảnh tại trường hạ chùa Phật Ân:

Hình ảnh tại hạ trường chùa Thiên Phước:

Hình ảnh tại hạ trường chùa Phổ Đức:


Huệ Liên 
 


Người viết : admin