Tiền Giang: Đại đức Thích Huệ Phát chia sẻ nội dung Đại cương Thiền Phật giáo tại trường hạ Vĩnh Tràng

Thứ bảy, 01/06/2024, 21:16 GMT+7
Tiền Giang: Đại đức Thích Huệ Phát chia sẻ nội dung Đại cương Thiền Phật giáo tại trường hạ Vĩnh Tràng

Tiền Giang: Đại đức Thích Huệ Phát chia sẻ nội dung Đại cương Thiền Phật giáo tại trường hạ Vĩnh Tràng

PGTG – Sáng ngày 01/6/2024 (24/4/Giáp Thìn), Đại đức Thích Huệ Phát – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã có buổi chia sẻ đầu tiên với chư hành giả An cư tại Hạ trường Vĩnh Tràng về nội dung Đại cương Thiền Phật giáo.

Theo sự phân công của Ban Tổ chức khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568, năm nay Đại đức Thích Huệ Phát đảm trách bộ môn Đại cương Thiền Phật giáo đến với chư hành giả an cư tại hai Hạ trường Vĩnh Tràng và Thiên Phước, TP.Mỹ Tho.

Trong buổi chia sẻ sáng nay, Đại đức Thích Huệ Phát đã nêu lên khái lược môn học, định nghĩa về Thiền và các truyền thống khác. Qua đây, Đại đức ôn lại giáo lý về Bát Chánh đạo
Bát chánh đạo các phương pháp nhằm giúp hành giả thực hành để dẫn đến giải thoát. Bát chánh đạo bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.

Ở thời kì ban đầu của Phật giáo, những pháp thực hành này đã bắt đầu bằng việc hiểu rằng cơ thể - tâm trí làm việc theo cách bất thiện (chánh kiến), tiếp theo là việc bước vào con đường Phật giáo bằng cách giữ gìn bản thân, kiểm soát bản thân, phát triển lòng từ và lòng trắc ẩn; và kết thúc bằng thiền định, là cái củng cố cho những pháp thực hành trên trong việc phát triển của cơ thể - tâm trí. 
Ở thời kì về sau của Phật giáo, trí tuệ (prajñā) đã trở thành một công cụ chính trong việc giải thoát, dẫn đến một khái niệm khác và cấu trúc khác của con đường, trong đó "mục đích" của con đường Phật giáo được định rõ hơn bằng việc chấm dứt vô minh và sự tái sinh. 
Bát chánh đạo là một trong những bản tóm tắt chính trong các phương pháp của Phật giáo, được dạy để đạt đến quả vị A-la-hán. Trong truyền thống Thượng tọa bộ, con đường này còn được tóm tắt như là sila (giới), samadhi (định) và prajna (tuệ). 

Như vậy, trong buổi chia sẻ đầu tiên này, Đại đức đã cho biết tuy khái niệm Thiền là "Không thể định nghĩa”, tuy nhiên con đường tu tập Thiền căn bản của Phật giáo là bắt nguồn từ việc thực hành đạo lộ Giới – Định – Tuệ mới thật sự đạt được Giải thoát.

Thích Trung Thượng


Người viết : admin