Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân thuyết giảng Kinh A Hàm tại trường hạ Thiên Phước

Thứ sáu, 07/06/2024, 20:49 GMT+7
Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân thuyết giảng Kinh A Hàm tại trường hạ Thiên Phước

Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân thuyết giảng Kinh A Hàm tại trường hạ Thiên Phước

PGTG – Sáng ngày 7/6/2024 (nhằm ngày mùng 2 tháng 5 năm Giáp Thìn), Hòa thượng Thích Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã quan lâm về Hạ trường chùa Thiên Phước (TP.Mỹ Tho) để chia sẻ nội dung Kinh A Hàm đến với chư Ni hành giả đang cấm túc An cư tại đây.

Đây là buổi thuyết giảng thứ 2 tại hạ trường, theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568, Hòa thượng đã chọn bài kinh Du Hành trong Trường Bộ kinh, nhằm để ôn lại cho đại chúng về các pháp tự tu và an trú làm lợi lạc tự thân và khiến cho chánh pháp cữu trụ tại nhân gian.

- Này các Tỳ-kheo! Lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị tổn giảm.
1. Có tín tâm; tin Đức Như Lai, Chí Chân, Chánh Giác, đủ mười đức hiệu.
2. Có tàm, biết hổ với điều thiếu sót của mình.
3. Có quý, biết thẹn với việc ác mình đã làm.
4. Đa văn, những điều đã được thọ trì đều tốt ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, nghĩa và vị thâm áo, thanh tịnh không bẩn, phạm hạnh đầy đủ.
5. Siêng năng cần khổ, bỏ ác tu lành, chuyên tâm tập luyện mãi không ngừng.
6. Điều đã học tập được, ghi nhớ mãi không quên.
7. Tu tập trí tuệ, biết pháp sanh diệt, hướng đến Hiền thánh, dứt hết gốc khổ.

Với bảy pháp như thế thời Chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn.

- Này các Tỳ-kheo! Lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn:
1. Kính Phật.
2. Kính Pháp.
3. Kính Tăng.
4. Kính giới luật.
5. Kính thiền định.
6. Kính thuận cha mẹ.
7. Kính pháp không buông lung.
Bảy pháp như vậy làm cho Chánh pháp tăng trưởng mãi không bị hao tổn.

Qua những đoạn kinh như vậy, Hòa thượng đã phân tích và dùng những thí dụ thực tiễn để minh họa, làm cho chư hành giả hiểu thêm sâu sắc lời Đức Phật dạy, dễ dàng áp dụng vào trong đời sống thường nhựt để được an vui.

Một số ảnh ghi nhận:

Hạnh Phương


Người viết : admin