Tiền Giang: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Như Bình nhập Bảo tháp

Thứ bảy, 22/05/2021, 18:37 GMT+7
Tiền Giang: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Như Bình nhập Bảo tháp

Tiền Giang: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Như Bình nhập Bảo tháp

PGTG – Sáng ngày 22/5/2021 (11/4 năm Tân Sửu), tại chùa Linh Thứu (ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), đã diễn ra lễ Truy niệm, cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Như Bình nhập bảo tháp.

aa_14

Buổi lễ có sự hộ niệm của HT.Thích Trí Thông – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Phước Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN; TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Nhẫn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông cùng chư Tôn đức Tăng; NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh; chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh; chư Tôn đức Ni các tự viện trong tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre; chư Tôn đức Ni trong Tông phong Tổ đình Sắc tứ Linh Thứu, Môn đồ Pháp quyến và Phật tử đạo tràng đồng tham dự.

v10_17

Tại buổi lễ truy niệm, NS.Thích Nữ Diệu Quang – Trụ trì chùa Thiên Phước (TP.Mỹ Tho) đã cung tuyên tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Như Bình. Theo đó:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ BÌNH
(1933-2021)

aa_7

- Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang.
- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang.
- Viện chủ chùa Linh Thứu – TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

I. THÂN THẾ VÀ THIẾU THỜI
Ni trưởng pháp húy Lệ Thanh, tự Tâm Bình, hiệu Như Bình, tên thật là Nguyễn Thị Thanh, sanh năm 1933 tại ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Quý – Pháp danh Thiện Báu, là một Phật tử gương mẫu, trường chay, chuyên trì kinh Kim Cang và là người sáng lập ngôi già lam Tịnh Phước tại quê nhà. Thân mẫu là cụ bà Lê Thị Út – Pháp danh Diệu Nương, vốn người hiền thục, đảm đang cũng là một tín nữ thuần thành, sớm hôm gần gũi Tam Bảo. Song thân có cả thảy 6 người con và Ni trưởng là người con cả. Thừa hưởng di sản quý báu từ cha mẹ vả lại thiện căn vốn sâu dày, chủng từ lâu đời nên vừa mới học hết lớp nhất thì Ni trưởng đã xin phép huyên đường được vào chùa để tập sự xuất gia sống đời phạm hạnh.
II. XUẤT GIA TU HỌC

Nơi Tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu (ấp Chợ, xã Thạnh Phú, Châu Thành, Tiền Giang), trải thân nhiều năm làm người tịnh nữ khuya sớm chăm lo phục dịch Tam Bảo, tinh tấn học tu, một lòng thờ Thầy. Đến năm 1951, Ni trưởng được Sư Bà thượng Như hạ Chơn – Giám thị Ni trường Sắc Tứ Linh Thứu thời bấy giờ cho phép cạo tóc xuất gia với pháp hiệu Như Bình, khi ấy Ni trưởng vừa tròn 18 tuổi và là người đệ tử xuất gia đầu tiên của Quý Sư Bà. Nhận thấy Ni trưởng siêng năng, ngoan hiền, ham tu, ham học, pháp thức xuất gia am tường nên chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất gia, Quý Sư Bà đã cho phép Ni trưởng được thọ giới Sa Di Ni. Luật Trường hàng 4 bộ làu thông, pháp hành chững chạc khiến cho Quý Sư Bà luôn yên lòng. Sau đó không lâu, Ni trưởng được Quý Sư Bà cho lãnh thọ giới pháp Thức Xoa Ma Na.
Năm 1961, sau 2 năm xét thấy học hạnh kiêm ưu, tại Đại giới đàn Tổ đình Từ Nghiêm (TP.Hồ Chí Minh), Ni trưởng được Quý Sư Bà cho lãnh thọ Tỳ Kheo Ni Giới. 
Lớp Sơ cấp Phật học do Ni bộ miền Nam tổ chức được đặt tại Tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu, Ni trưởng được Ân Sư cho phép dự học 2 năm.
Được ở trong một Tổ đình quy cũ nề nếp, với sự dạy dỗ nghiêm túc của ba bậc Thầy Ni mô phạm nổi tiếng đương thời, Ni trưởng càng tinh tấn cần mẫn trong công phu tu tập. Lại là người đệ tử lớn của Quý Sư Bà, Ni trưởng càng nổ lực phấn đấu làm gương cho đại chúng.
Năm 1963, để ngôi phạm vũ tòng lâm Sắc Tứ có bậc hiền tài kế vãng sau này, Quý Sư Bà đã gửi Ni trưởng vào Ni trường Dược Sư (TP.Hồ Chí Minh) theo học chương trình Phật học tại Phật học viện Huệ Nghiêm và Ni trưởng đã tốt nghiệp lớp Trung Đẳng Phật học vào cuối năm 1966.
Năm 1968, sau khi lánh nạn chiến tranh tại chùa Linh Thứu 2 do ông Phủ Quý hiến đất xây cất, ba Sư Bà trở về Tổ đình Sắc Tứ tiếp tục hành đạo và trao lại ngôi chùa cho Ni trưởng trụ trì cùng với Ni trưởng Thích Nữ Như Tâm, huynh đệ hỗ tương hành đạo.

III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO
Được sự tin tưởng giao phó của Thầy Tổ, Ni trưởng cùng với Ni trưởng Thích Nữ Như Tâm quyết lòng gầy dựng ngôi Tam Bảo Linh Thứu ngày càng hưng thạnh. Từ một ngôi chùa đơn sơ với diện tích khá khiêm tốn trong một vùng quê nhưng nhờ sự chăm chỉ, khéo léo và tấm lòng thiết tha phụng sự, Ni trưởng cùng với Ni trưởng Như Tâm đã 2 lần trùng tu ngôi già lam nhỏ bé khi xưa trở thành ngôi Tam Bảo sừng sững uy nghiêm giữa lòng đô thị. Nhờ công đức tu tập của 2 Ni trưởng, dần hóa độ những người xung quanh đều trở thành Phật tử thuần thành, hết lòng hộ trì ngôi Tam Bảo. Thế rồi, những vị tín nữ cảm đức từ của Ni trưởng đã phát tâm xuất gia theo Ni trưởng sống đời phạm hạnh cao viễn. Từ đây con đường tiếp độ Ni lưu của nhị vị Ni trưởng bắt đầu khai mở.

Năm 1985, khi Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang được thành lập, với đạo hạnh trang nghiêm, giới đức kiêm ưu và tinh thần phụng sự, những mùa hạ đầu tiên do Giáo hội tổ chức cho chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, Ni trưởng được mời tham gia vào Ban Chức sự Trường hạ.
Năm 1991, Trường Cơ Bản Phật học tỉnh Tiền Giang (nay là Trường Trung cấp Phật học tỉnh) được thành lập, Ni trưởng được phân công làm Giám luật Ni tại điểm nội trú Ni - Tổ đình Bửu Lâm.
Năm 1992, hội đủ điều kiện Ni trưởng được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang giới thiệu và Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư.
Năm 2002, Ni trưởng được chư Tôn túc Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN trao giáo chỉ tấn phong vào hàng giáo phẩm Ni trưởng. Kể từ đây, bước đường hành đạo của Ni trưởng đã mở ra những trang sử vàng son. Liên tiếp những khóa An cư Kiết hạ do Ban Trị sự Tỉnh hội tổ chức đều mời Ni trưởng vào trong Ban Chức sự Hạ trường, đảm nhận những vai quan trọng như Thiền chủ, Chủ hương.
Các Đại Giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức đều cung thỉnh Ni trưởng làm Yết Ma, Giáo thọ A Xà Lê hay Hòa thượng đàn đầu cho hàng giới tử Ni.
Năm 2009, khi Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Tiền Giang được thành lập, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang công cử Ni trưởng chức vụ Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh. 
Mặc dù, không phải là một bậc kỳ tài như các bậc Tôn trưởng Đại Danh Ni thuở nào, nhưng đức tánh chân thật, hiền hòa, kỷ cương, nề nếp, chịu thương, chịu khó và đặc biệt là tinh thần phụng sự, tấm lòng vị tha thương yêu Ni chúng của Ni trưởng, bảy năm với 2 nhiệm kỳ Ni trưởng đã đảm đương vai trò Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang thành công tốt đẹp. Ni trưởng đã cùng với quý Ni trưởng trong Phân ban đại lao cho chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, quản lý và chăm sóc giáo dục chư Ni tỉnh nhà, khiến cho Ni giới Tiền Giang ngày càng phát triển vững mạnh, nhiều chư Ni đã tham gia vào các ban ngành của Giáo hội, góp phần làm cho ngôi nhà Phật pháp càng thêm hưng thạnh, quang huy.
Về sau, tuổi đã cao, sức đã yếu, Ni trưởng trao lại chức vụ Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang cho Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm đảm trách. Ni trưởng chuyên tâm tu dưỡng và luôn hỗ trợ các Phật sự của Ni giới. Mỗi năm, khóa An cư Kiết hạ của tỉnh nhà, Ni trưởng đều được mời đảm trách chức vụ Chủ hương cho Trường hạ Ni.
Với đức tánh siêng năng và tinh thần trách nhiệm cũng như tâm ý muốn làm quy cảnh cho hàng hậu lai, hằng năm suốt ba tháng an cư, mỗi ngày Ni trưởng đều theo đại chúng trong các khóa lễ không sót một thời. Dù khi những lúc trái gió trở trời hay thân tứ đại bì quyện do năm tháng, Ni trưởng vẫn luôn tinh tấn hành trì công phu tu tập để làm biểu mẫu hầu thúc liễm cho chư Ni khóa sinh. Sự xuất hiện của Ni trưởng là động lực mạnh mẽ sách tấn Ni chúng không dám chểnh mảng trên lộ trình tu tập giác ngộ giải thoát.
Một bậc chân tu, giới đức kiêm toàn, tự lợi, lợi tha trọn vẹn. Ni trưởng là tấm gương rực sáng về hạnh tinh tấn, đức nhu hòa, đặc biệt là tinh thần phụng sự. Một đời tận tụy hết lòng với ngôi Tam bảo, kính thuận Ân Sư, đem tất cả sở học sở tu giáo dưỡng đệ tử, mang chất liệu yêu thương để cảm hóa mọi người, dụng tâm hạnh để làm đẹp cuộc đời, chu toàn bổn phận đối với Giáo hội, trọn vẹn trách nhiệm đối với hàng Ni lưu, không từ lao nhọc, chẳng nệ niên cao. Ôi ! Công đức và đạo hạnh của Người luôn là niềm tin bất diệt trong lòng Ni giới.

IV. THỜI KỲ THỊ TỊCH
Một chặng đường 89 năm trải thân để đời đạo viên dung, chắc chắn chiếc thân tứ đại hao mòn nhiều theo năm tháng. Mặc dù nay đau mai yếu, thân thể bì quyện, nhưng Ni trưởng vẫn luôn hoan hỷ và trên môi rạng rỡ nụ cười, tấm lòng vẫn luôn thiết tha cùng huynh đệ trong các Phật sự. Những ngỡ Ni trưởng sẽ còn trụ thế thêm nữa để sách tấn đệ tử và hàng Ni lưu tỉnh nhà, nào ngờ một thoáng bệnh duyen, Ni trưởng đã nhẹ nhàng xả báo an tường, thâu thần thị tịch. Người đã trở về cõi tịnh vào lúc 00 giờ 10 phút, ngày mùng 8 tháng 4 năm Tân Sửu. Trụ thế 89 năm, trải qua 61 mùa An cư kiết hạ.

v17_10

Tiếp đó, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm dâng lời Điếu văn tưởng niệm của Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang lên Giác linh Ni trưởng tân viên tịch.

v7_18

Đại diện Môn đồ Pháp quyến cũng dâng lời tưởng niệm lên Ân sư trước lúc cung tiễn nhục thân của Ni trưởng nhập Bảo tháp. 

v5_19

TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho cũng có đôi lời khuyến tấn đến Môn đồ đệ tử của cố Ni trưởng. Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ gửi lời cảm ơn đến chư Tôn đức Tăng, Ni đã dành thời gian, tình cảm đến đưa tiễn nhục thân cố Ni trưởng đến nơi an nghỉ nghìn thu.

v14_13

 Sau lễ Truy niệm, chư Tôn đức đã dâng hương tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng lần cuối; TT.Thích Hải Châu - Ủy viên BTS, Phó trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Tiền Giang chủ trì nghi thức phụng tống kim quan.

v32_2

Trong tiếng niệm Phật của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử, kim quan Ni trưởng từ từ rời Giác linh đường để nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Thiên Phước (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) an nghỉ nghìn thu nơi trần thế.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

v_9

v41_1

v4_23

v3_27

v6_20

v8_21

v16_10

v9_15

v13_13

v19_6

v25_2

v24_4

v23_4

v29_2

v34_2

v33_2

v21_5

v26_4

v27_4

v31_2

v35_1

v39_1

v37_1

v40_1

Thích Trung Thượng - Ban TTTT PG TP.Mỹ Tho


Người viết : admin