Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh thăm và cúng dường chư hành giả An cư mùa Hạ PL.2568

Thứ năm, 30/05/2024, 15:05 GMT+7
Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh thăm và cúng dường chư hành giả An cư mùa Hạ PL.2568

Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh thăm và cúng dường chư hành giả An cư mùa Hạ PL.2568

PGTG - Mến mộ nếp sống An cư tịnh tu của chư Tăng Ni, ngày 30/5/2024 (nhằm ngày 23/4 năm Giáp Thìn), Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang do Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương, Phó trưởng BTS, Trưởng PBNG tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức viếng thăm, đảnh lễ cúng dường chư hành giả đang An cư tại 4 điểm Hạ trường trong tỉnh Tiền Giang.

NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm dâng tác bạch cúng dường tại Hạ trường Vĩnh Tràng

Chứng minh và cùng đi với đoàn có NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Như Nguyên - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, UVTT PBNG tỉnh; quý Ni sư, Sư cô trong PBNG tỉnh Tiền Giang và Trụ trì một số tự viện trong tỉnh tháp tùng đoàn.

NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm cùng chư Ni dâng tác bạch cúng dường tại Hạ trường Phật Ân

Tại hai trường hạ chư Tăng: Tổ đình Vĩnh Tràng và chùa Phật Ân, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm đã thay mặt đoàn dâng lời vấn an sức khỏe chư Tôn đức Ban Chức sự Hạ trường và chư Tăng hành giả đang An cư. Kính chúc quý ngài thân khỏe tâm an để cộng trụ tịnh tu trong ba tháng mùa mưa. Với lòng bi mẫn sẵn có, kính xin quý ngài thọ nhận phẩm vật tịnh tài của chư Ni dâng cúng ngõ hầu kết tạo duyên phước điền Tam bảo.

TT.Thích Quảng Lộc - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang thay mặt chư Hành giả An cư tại Hạ trường Vĩnh Tràng chứng minh pháp cúng dường và đáp lời đến phái đoàn PBNG tỉnh Tiền Giang

ĐĐ.Thích Đức Minh - Phó hiệu trưởng Trường TCPH Tiền Giang gửi lời cảm ơn đến phái đoàn PBNG tỉnh Tiền Giang

Thay mặt chư hành giả An cư, chư Tôn đức Tăng cũng có lời tán dương hạnh lành, khiêm hạ của quý Ni trưởng, Ni sư trong PBNG tỉnh đã dành thời gian quý báu đến thăm viếng, cúng dường chư hành giả An cư tại các Hạ trường. Chúc nguyện cho Ni chúng luôn hòa kính trong tu tập và hành đạo.

 Chư Ni trong đoàn dâng hương cúng dường tại trường hạ chùa Thiên Phước

Đại diện chư hành giả Hạ trường Thiên Phước báo cáo tình hình sinh hoạt tu học đến phái đoàn

Tại hai trường hạ chư Ni: Chùa Thiên Phước và chùa Phổ Đức, chư Tôn đức Ni trong đoàn được lắng nghe đại diện các Hạ trường báo cáo tình hình sinh hoạt, tu tập của chư hành giả An cư. Theo đó, năm này chư Ni tại tỉnh nhà tập trung An cư tại hai trú xứ trên 200 vị. Được sự quan tâm của chư Tôn đức đại Tăng BTC khóa An cư và sự chỉ dạy tận tình của chư Ni trong Ban Chức sự, Ni chúng hành giả cảm nhận rất vui và an lành trong từng thời khóa tu học.

NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm sách tấn chư hành giả tại Hạ trường chùa Phổ Đức

Chư Ni hạ trường Phổ Đức cung kính lắng nghe lời sách tấn của Ni trưởng Trưởng PBNG tỉnh

Thay mặt PBNG tỉnh, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm có lời sách tấn đến chư hành giả An cư. Ni trưởng rất vui mừng vì thấy được sự vui tu, ham học của chư Ni trẻ. Đặc biệt là sự nhiệt tâm giữ gìn tòng lâm quy củ của chư Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, quý vị đã gát lại bao công việc nơi bản tự để cấm túc An cư, giữ gìn truyền thống đức Phật chế định, đây là điều rất đáng trân quý. Chúc cho quý vị đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong những ngày cộng tu thanh tịnh.

Ni trưởng cũng có lời tán thán và ghi nhận sự phát tâm của chư Ni trong Ban Chức sự các Hạ trường, đã đãi lao chư Tôn đức Ni dành thời gian trở về các Hạ trường chăm lo và trực tiếp điều hành các sinh hoạt của Ni chúng, góp phần giữ gìn giềng mối chánh chơn cho hậu thế.

Một số ảnh ghi nhận:

Hình ảnh tại hạ trường chùa Vĩnh Tràng

Hình ảnh tại Hạ trường chùa Phật Ân

Hình ảnh tại hạ trường chùa Thiên Phước

Hình ảnh tại hạ trường chùa Phổ Đức

Thông tin PBNG Tiền Giang


Người viết : admin