TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHAN LIÊN

Thứ bảy, 12/06/2021, 15:48 GMT+7
TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHAN LIÊN

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHAN LIÊN

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG NHAN LIÊN

- Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ.
- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang.
- Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang.
- Nguyên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang.
- Nguyên Phó Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang.
- Viện chủ tịnh xá Ngọc Mỹ.

vvv


1. THÂN THẾ
Ni trưởng Thích Nữ Nhan Liên – Thế danh Trần Thị Anh, sinh ngày mùng 08 tháng 02 năm Kỷ Mão (1939), tại ấp Đông Tân, xã Tân Đông Hiệp, quận Dĩ An, tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Bình Dương).
Thân phụ của Ni trưởng tên Trần Văn Còn, pháp danh Từ Thiện. Thân mẫu tên Lê Thị Nguyệt, pháp danh Hòa Ngọc. Ni trưởng sanh ra trong một gia đình lễ giáo, quy kính Tam bảo, mến mộ Phật pháp. Từ tuổi thơ Ni trưởng rất hiếu học và trau dồi phẩm hạnh, đặc biệt hết lòng hiếu thảo với cha mẹ. 
2. THUỞ THIẾU THỜI
Hồi tưởng lại năm 1939, lúc Ni trưởng mới được sinh ra nằm trong cái “bọc điều”, bà mụ vườn vì không biết tưởng không phải đứa trẻ nên quăng đi, đến khi bà Nội của Ni trưởng hỏi: đứa trẻ đâu? Thì bà mụ bảo không có đứa trẻ nào cả mà là cái bọc nên tôi quăng ở đây, bà Nội vội vàng xé cái bọc ra thì thấy Ni trưởng đang nằm trong đó với đôi mắt nhắm nghiền, đang thở thoi thóp… Từ đó Ni trưởng được nuôi dưỡng kỹ nên càng lớn, càng nhìn rất dễ thương, tâm tính hiền lành… Lúc Ni trưởng được 3 tuổi thì ông bà thân sinh giác ngộ Phật pháp nên vào chùa Kim Quang thọ giới, tu trì với một vị chân tu (Niệm Phật vãng sanh bỏ báu thân trong tư thế tọa thiền – Ông Thầy Sáu).
3. CƠ DUYÊN GẶP ĐẠO
Trong kinh Đức Phật dạy: Tam Bảo là Phước điền của thế gian, Già lam là Phước địa của chúng sanh; có duyên bước vào mảnh đất Phước ấy, thì sớm muộn gì cũng trổ “lộc phước” kết “hoa duyên”, Phật tánh dễ thâm nhập. 
Do duyên lành gần Tam Bảo, nên Ni trưởng Nhan Liên luôn mang tâm niệm thích việc tu trì, với 15 tuổi đời còn non trẻ nhưng lúc nào cũng ôm ấp mãi hoài bão tìm phương tu hành cứu khổ nhân sinh. Một đêm nằm mơ thấy vào chùa Bát Nhã, có một vị Tăng trông rất oai nghi ngồi ở giữa Chánh điện đang giảng Pháp, hai bên là hai hàng Tăng, Ni rất đông. Ở hàng Ni có một vị Ni lớn đến rờ đầu và bảo: “xuất gia đi tu đi con!”, cô nói: “Mô Phật, để con về xin phép ba má, không biết ba má có cho đi tu hay không?”; kế đến, vị Ni đó sờ đầu lần thứ hai thì Ni trưởn thấy trên đầu không còn tóc. Ni trưởng giật mình tỉnh giấc, vội vàng lay má dậy và trình bày giấc mơ trên. Bà Hòa Ngọc nói: “Do duyên lành đời trước nay ứng mộng, như vậy Phật đã thọ ký cho con rồi, ba má rất vui, nếu con muốn xuất gia tu hành thì ba má đồng ý.” Căn cơ chín mùi, Ni trưởng đến chùa Kim Quang lạy Phật, lạy Tổ, lạy Cửu huyền và ông nội cùng song thân, hai ông bà hoan hỷ chấp nhận.
4. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC
Đến ngày 29 tháng 3 (thiếu) năm Quý Tỵ (1953), đạo lý ngày một thấm nhuần, thiện duyên ngày thêm tăng trưởng, mầm Giác ngộ đâm chồi, giống Bồ đề nảy lộc, Ni trưởng tỏ ý nguyện ly gia. Bà Hoà Ngọc dẫn Ni trưởng xuống tinh xá Ngọc Quang (tỉnh Sa Đéc) lúc 15h00 cùng ngày, thì thấy trước mắt là Sư tổ Minh Đăng Quang đang ngồi trước Chánh điện giảng thuyết Chơn lý, hai bên là hai hàng Tăng, Ni trông rất oai nghi, trong đó có Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên đang ngồi nghe pháp giống như giấc mơ hôm nào. Sau khi thuyết giảng, Sư Tổ nói với bà Hoà Ngọc: “Bà và Cô này xuống có ý định gì?”. Bà Hoà Ngọc dẫn cô đến trình trước Sư Tổ và đáp: “Mô Phật, con xin cúng dường cô con gái cho xuất gia, mong Sư chấp nhận.” Đức Tổ Sư chứng minh và giao cho Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên thâu nhận cho xuất gia. Quả thật Tam bảo là phước điền của thế gian, đức chúng như biển cả, đất lành giống tốt, trổ lộc phước, kết hoa duyên. 
Sáng ngày mùng 1 tháng 4 năm 1953, Ni trưởng Huỳnh Liên dẫn Ni trưởng về TX.Ngọc Liên (Cần Thơ) và đến ngày mùng 3 tháng 4, Ni trưởng Huỳnh Liên làm lễ cho Ni trưởng xuất gia và ban Pháp hiệu là Tịnh Nhan. Kể từ đó, cô Tịnh Nhan được hiệp đoàn Giáo hội do Đức Tổ Sư và Ni trưởng Huỳnh Liên hướng dẫn lưu truyền, hành đạo khắp các tỉnh Miền Tây, Miền Đông trong thời gian 1 năm. Khi ly gia cắt ái, theo hạnh của bậc xuất trần thượng sĩ, dù du phương hành đạo hay trụ xứ hành trì, Ni trưởng đều thể hiện những nét đẹp của bậc chân tu đạo hạnh, lo tròn bổn phận thế gian, chuyên cần tiến tu giải thoát, tiếp độ hữu duyên, cùng hoà hợp kế thừa phát triển sự nghiệp độ sanh Hệ phái biệt truyền của Sư Tổ Minh Đăng Quang và Đệ nhất Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên. (Tính đến năm 1953, Tôn Sư thâu nhận được 49 đệ tử Tăng và 53 đệ tử Ni, trong đó có Ni trưởng Nhan Liên)
Năm 1954 Đức Tổ Sư vắng bóng, biết bao chuyện tan thương dồn dập đến cho Hệ phái Khất sĩ; như con thuyền không lái bập bềnh giữa biển cả sóng to. Nhưng cô Tịnh Nhan vẫn theo hầu Ni trưởng Huỳnh Liên học pháp, hành thiền, nghiêm trì giới luật, oai nghi chỉnh túc của người xuất gia giải thoát, để trau dồi tâm đức, trí tuệ và theo Giáo đoàn Ni giới Khất sĩ, truyền thừa Phật pháp rộng sâu cho mọi người, thể nhập trong biển cả đại nguyện của đức Như Lai, thực hiện bổn hoài triển khai tuệ giác, nổ lực chuyển xe Pháp làm sáng đạo đẹp đời. 
Năm 1956, cô Tịnh Nhan thọ giới Sa Di, rồi Ni trưởng Huỳnh Liên chuyển cô về học pháp với Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên tại trú xứ TX.Ngọc Mỹ (Mỹ Tho).
Năm 1958, cô Tịnh Nhan thọ giới Thức xoa Ma na Ni.
Đến năm 1962, cô được truyền thọ cụ túc Tỳ kheo Ni giới với pháp danh là Nhan Liên, bước vào hàng xuất gia bình đẳng để “Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh” và được truyền Y Bát Khất sĩ tại TX.Ngọc Tường (Mỹ Tho), với sự chứng minh của 21 vị Sư và sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên.
5. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO, THÀNH LẬP TỊNH XÁ
Từ khi xuất gia, Ni trưởng theo chân Thầy bạn, sát cánh cùng Ni trưởng Huỳnh Liên dong ruổi du hành thuyền từ ngược xuôi, khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ.
Năm 1950, do cảm mến hạnh du phương trì bình khất thực hóa duyên của đoàn du tăng khất thực do Tổ sư Minh Đăng Quang hướng dẫn, mang ánh sáng Chánh pháp về đến vùng Mỹ Tho, quý Phật tử giàu tín tâm tại đây như bà Thiền Ngọc (bà Mười Nhàn), bà Bửu Ngọc (bà Tám Báo), đặc biệt có cô Hai Chà (người Ấn Độ) đã hiến cúng một ngôi nhà lá nhỏ cho Tổ sư. Để tạm ổn định cho việc tịnh tu của chư Ni và các sinh hoạt lễ bái của Phật tử, Ni trưởng Tràng Liên đứng ra xây dựng ngôi tịnh xá bằng vật liệu nhẹ và đặt hiệu Tịnh xá Ngọc Mỹ. Với đức tính khiêm cung từ ái, Ni trưởng đã gieo tạo được niềm cảm mến và sự tín tâm trong cư gia bá tánh quanh vùng, từ một vài Phật tử buổi đầu, đến nay ngôi thính chúng quay tụ về ngôi đạo tràng tịnh xá ngày một đông.
Năm 1960, duyên lành được chư Tôn đức Tăng thuộc Giáo đoàn I, vận động cùng với sự hộ đạo nhiệt thành của quý Phật tử, tịnh xá Ngọc Mỹ được tái thiết khang trang rộng rãi hơn. 
Năm 1966, Ni trưởng Tràng Liên chuyển Ni trưởng đến công quả xây cất TX.Ngọc Ánh (Chợ Mới, An Giang).
Năm 1969, Ni trưởng Nhan Liên về số 81 Yên Đỗ (nay là Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM) làm công quả xây cất TX.Ngọc Diệp để hoằng dương đạo pháp. Sau khi xây cất tịnh xá xong, năm 1972 Ni trưởng Tràng Liên vì duyên sự đã phó chúc cho Ni trưởng Nhan Liên về đảm nhiệm trụ trì tại TX.Ngọc Mỹ để tiếp Ni độ chúng.
Năm 1999, Ni trưởng Nhan Liên đã cho trùng tu lại toàn bộ ngôi TX.Ngọc Mỹ rất khang trang như hiện nay.
Lúc thiếu thời, Ni trưởng Nhan Liên được Đệ Nhất Ni trưởng Huỳnh Liên rất mực thương yêu và thường xuyên dạy dỗ ân cần. Tiếp đến được sự thương yêu dìu dắt, học pháp với Ni trưởng Tràng Liên (nay là Đệ Tứ Ni trưởng, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trú xứ tại TX.Ngọc Diệp).
Sau 30/4/1975, Ni trưởng được tín nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Tiền Giang từ nhiệm kỳ 4 đến nhiệm kỳ 6. Năm 1994 Ni trưởng Nhan Liên được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Ni sư và năm 2002 được tấn phong Giáo phẩm Ni trưởng. Đến năm 2007, do tuổi đã cao, nên Ni trưởng xin thôi nhiệm vụ tại BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang.
Được chư tôn Hòa thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni tỉnh Tiền Giang rất quý trọng đạo hạnh trong sáng của Ni trưởng; vì thế, trong các mùa An cư Kiết hạ, Ni trưởng thường được chư tôn Thiền đức đề cử làm Hóa chủ tại các Trường hạ và đề cử làm Tôn Chứng Sư tại các Đại Giới đàn, nhiều lần chứng đàn truyền giới cho hàng trăm Ni chúng. Ni trưởng còn được suy cử vào hàng Chứng minh cho Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang. 
Tiếp tục hạnh nguyện “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, với bi nguyện bao la, đức độ từ hoà và tinh thần không mòn mõi, Ni trưởng đã tiếp độ Ni chúng được 8 vị Tỳ Kheo Ni. Đến nay (2021), TX.Ngọc Mỹ hiện có 5 vị Tỳ Kheo Ni tu học, 4 vị Tập sư và hàng cư sĩ tại gia đến xin quy y Tam bảo với Ni trưởng ngày thêm nhiều. Ni trưởng đã mở đạo tràng tu Bát Quan Trai giới mỗi tháng 2 lần cho Phật tử, mở đạo tràng trì chú Đại Bi và khoá lễ Dược Sư cầu an cho bá tánh, góp phần phát huy giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.
Tự thân Ni trưởng là một tấm thân rạng ngời đức tinh tấn, hạnh chuyên cần, khiêm cung, giản dị. Tuy đã lớn tuổi nhưng việc giáo dưỡng chúng Ni cũng được Ni trưởng đặc biệt quan tâm. Ni trưởng dạy chư Ni tại trú xứ hàng ngày phải có thời gian ngồi thiền bên nhau cùng học, cùng đọc Chơn lý của Đức Tổ Sư; mỗi tháng chư Ni phải tụ hội lại trong ngày Bố Tát, để Ni trưởng ôn lại giới luật. Bao giờ Ni trưởng cũng căn dặn Ni chúng phải luôn cố gắng làm tròn phận sự của mình, lấy Giới-Định-Huệ làm căn bản tu hành, giữ gìn Bát Kỉnh Pháp đối với chư Tăng.
Cuộc đời Ni trưởng Nhan Liên là một điểm son trong Ni giới Hệ phái Khất sĩ, góp phần trang nghiêm Phật giáo Việt Nam.
6. THỜI KỲ THỊ TỊCH
Đức Phật dạy: “Vạn pháp là duyên sinh và cũng từ duyên mà diệt”, hơn 80 năm thị hiện cuộc đời, chiếc thân tứ đại đã đến hồi hoại diệt. Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng Thích Nữ Nhan Liên đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 21 giờ 07 phút ngày 11 tháng 6 năm 2021 (nhằm mùng 02 tháng 5 năm Tân Sửu) tại tịnh xá Ngọc Mỹ (phường 2, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Trụ thế 83 năm; 59 mùa An cư Kiết hạ.

v24_2

Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang


Người viết : admin