TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ BÌNH

Thứ sáu, 21/05/2021, 19:13 GMT+7
TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ BÌNH

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ BÌNH

TIỂU SỬ
NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ BÌNH

(1933-2021)

- Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang.
- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang.
- Viện chủ chùa Linh Thứu – TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

vvv_5


I. THÂN THẾ VÀ THIẾU THỜI
Ni trưởng pháp húy Lệ Thanh, tự Tâm Bình, hiệu Như Bình, tên thật là Nguyễn Thị Thanh, sanh năm 1933 tại ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ni trưởng bản tính hiền hòa, chân chất, cần cù, nghiêm túc, xuất thân trong một gia đình trung nông thuần hậu, nhiều đời tín tâm sâu dày nơi Tam Bảo. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Quý – Pháp danh Thiện Báu, là một Phật tử gương mẫu, trường chay, chuyên trì kinh Kim Cang và là người sáng lập ngôi già lam Tịnh Phước tại quê nhà. Thân mẫu là cụ bà Lê Thị Út – Pháp danh Diệu Nương, vốn người hiền thục, đảm đang cũng là một tín nữ thuần thành, sớm hôm gần gũi Tam Bảo, mặc dù sau này niên cao cụ bà vẫn tinh tấn tham dự các đạo tràng niệm Phật khắp nơi trong tỉnh Long An. Song thân có cả thảy 6 người con và Ni trưởng là người con cả. Thừa hưởng di sản quý báu từ cha mẹ vả lại thiện căn vốn sâu dày, chủng từ lâu đời nên vừa mới học hết lớp nhất thì Ni trưởng đã xin phép huyên đường được vào chùa để tập sự xuất gia sống đời phạm hạnh.
II. XUẤT GIA TU HỌC
Nơi Tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu (ấp Chợ, xã Thạnh Phú, Châu Thành, Tiền Giang), trải thân nhiều năm làm người tịnh nữ khuya sớm chăm lo phục dịch Tam Bảo, tinh tấn học tu, một lòng thờ Thầy. Đến năm 1951, Ni trưởng được Sư Bà thượng Như hạ Chơn – Giám thị Ni trường Sắc Tứ Linh Thứu thời bấy giờ cho phép cạo tóc xuất gia với pháp hiệu Như Bình, khi ấy Ni trưởng vừa tròn 18 tuổi và là người đệ tử xuất gia đầu tiên của Quý Sư Bà. Nhận thấy Ni trưởng siêng năng, ngoan hiền, ham tu, ham học, pháp thức xuất gia am tường nên chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất gia, Quý Sư Bà đã cho phép Ni trưởng được thọ giới Sa Di Ni. Luật Trường hàng 4 bộ làu thông, pháp hành chững chạc khiến cho Quý Sư Bà luôn yên lòng. Sau đó không lâu, Ni trưởng được Quý Sư Bà cho lãnh thọ giới pháp Thức Xoa Ma Na.
Năm 1961, sau 2 năm xét thấy học hạnh kiêm ưu, tại Đại giới đàn Tổ đình Từ Nghiêm (TP.Hồ Chí Minh), Ni trưởng được Quý Sư Bà cho lãnh thọ Tỳ Kheo Ni Giới. 
Lớp Sơ cấp Phật học do Ni bộ miền Nam tổ chức được đặt tại Tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu, Ni trưởng được Ân Sư cho phép dự học 2 năm.
Được ở trong một Tổ đình quy cũ nề nếp, với sự dạy dỗ nghiêm túc của ba bậc Thầy Ni mô phạm nổi tiếng đương thời, Ni trưởng càng tinh tấn cần mẫn trong công phu tu tập. Lại là người đệ tử lớn của Quý Sư Bà, Ni trưởng càng nổ lực phấn đấu làm gương cho đại chúng.
Năm 1963, để ngôi phạm vũ tòng lâm Sắc Tứ có bậc hiền tài kế vãng sau này, Quý Sư Bà đã gửi Ni trưởng vào Ni trường Dược Sư (TP.Hồ Chí Minh) theo học chương trình Phật học tại Phật học viện Huệ Nghiêm và Ni trưởng đã tốt nghiệp lớp Trung Đẳng Phật học vào cuối năm 1966.
Năm 1968, sau khi lánh nạn chiến tranh tại chùa Linh Thứu 2 do ông Phủ Quý hiến đất xây cất, ba Sư Bà trở về Tổ đình Sắc Tứ tiếp tục hành đạo và trao lại ngôi chùa cho Ni trưởng trụ trì cùng với Ni trưởng Thích Nữ Như Tâm, huynh đệ hỗ tương hành đạo.
III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO
Được sự tin tưởng giao phó của Thầy Tổ, Ni trưởng cùng với Ni trưởng Thích Nữ Như Tâm quyết lòng gầy dựng ngôi Tam Bảo Linh Thứu ngày càng hưng thạnh. Từ một ngôi chùa đơn sơ với diện tích khá khiêm tốn trong một vùng quê nhưng nhờ sự chăm chỉ, khéo léo và tấm lòng thiết tha phụng sự, Ni trưởng cùng với Ni trưởng Như Tâm đã 2 lần trùng tu ngôi già lam nhỏ bé khi xưa trở thành ngôi Tam Bảo sừng sững uy nghiêm giữa lòng đô thị. Nhờ công đức tu tập của 2 Ni trưởng, nơi làng quê hẻo lánh thưa vắng nhà cửa của người dân nay trổ lên những tòa nhà tráng lệ nguy nga, dân cư đông đúc, xung quanh đều là những Phật tử thuần thành, hết lòng hộ trì ngôi Tam Bảo. Thế rồi, những vị tín nữ cảm đức từ của Ni trưởng đã phát tâm xuất gia theo Ni trưởng sống đời phạm hạnh cao viễn. Từ đây con đường tiếp độ Ni lưu của nhị vị Ni trưởng bắt đầu khai mở.
Năm 1985, khi Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang được thành lập, với đạo hạnh trang nghiêm, giới đức kiêm ưu và tinh thần phụng sự, những mùa hạ đầu tiên do Giáo hội tổ chức cho chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, Ni trưởng được mời tham gia vào Ban Chức sự Trường hạ.
Năm 1991, Trường Cơ Bản Phật học tỉnh Tiền Giang (nay là Trường Trung cấp Phật học tỉnh) được thành lập, Ni trưởng được phân công làm Giám luật Ni tại điểm nội trú Ni - Tổ đình Bửu Lâm. 
Năm 1992, hội đủ điều kiện Ni trưởng được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang giới thiệu và Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN xét duyệt cho Ni trưởng tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư.
Năm 2002, Ni trưởng được chư Tôn túc Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN trao giáo chỉ tấn phong vào hàng giáo phẩm Ni trưởng. Kể từ đây, bước đường hành đạo của Ni trưởng đã mở ra những trang sử vàng son. Liên tiếp những khóa An cư Kiết hạ do Ban Trị sự Tỉnh hội tổ chức đều mời Ni trưởng vào trong Ban Chức sự Hạ trường, đảm nhận những vai quan trọng như Thiền chủ, Chủ hương.
Các Đại Giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức đều cung thỉnh Ni trưởng làm Yết Ma, Giáo thọ A Xà Lê hay Hòa thượng đàn đầu cho hàng giới tử Ni.
Năm 2009, khi Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Tiền Giang được thành lập, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang công cử Ni trưởng chức vụ Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh. Mặc dù, không phải là một bậc kỳ tài như các bậc Tôn trưởng Đại Danh Ni thuở nào, nhưng đức tánh chân thật, hiền hòa, kỷ cương, nề nếp, chịu thương, chịu khó và đặc biệt là tinh thần phụng sự, tấm lòng vị tha thương yêu Ni chúng của Ni trưởng, bảy năm với 2 nhiệm kỳ Ni trưởng đã đảm đương vai trò Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang thành công tốt đẹp. Ni trưởng đã cùng với quý Ni trưởng trong Phân ban đại lao cho chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, quản lý và chăm sóc giáo dục chư Ni tỉnh nhà, khiến cho Ni giới Tiền Giang ngày càng phát triển vững mạnh, nhiều chư Ni đã tham gia vào các ban ngành của Giáo hội, góp phần làm cho ngôi nhà Phật pháp càng thêm hưng thạnh, quang huy.
Về sau, tuổi đã cao, sức đã yếu, Ni trưởng trao lại chức vụ Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang cho Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm đảm trách. Ni trưởng chuyên tâm tu dưỡng và luôn hỗ trợ các Phật sự của Ni giới. Mỗi năm, khóa An cư Kiết hạ của tỉnh nhà, Ni trưởng đều được mời đảm trách chức vụ Chủ hương cho Trường hạ Ni.
Với đức tánh siêng năng và tinh thần trách nhiệm cũng như tâm ý muốn làm quy cảnh cho hàng hậu lai, hằng năm suốt ba tháng an cư, mỗi ngày Ni trưởng đều theo đại chúng trong các khóa lễ không sót một thời. Dù khi những lúc trái gió trở trời hay thân tứ đại bì quyện do năm tháng, Ni trưởng vẫn luôn tinh tấn hành trì công phu tu tập để làm biểu mẫu hầu thúc liễm cho chư Ni khóa sinh. Sự xuất hiện của Ni trưởng là động lực mạnh mẽ sách tấn Ni chúng không dám chểnh mảng trên lộ trình tu tập giác ngộ giải thoát.
Một bậc chân tu, giới đức kiêm toàn, tự lợi, lợi tha trọn vẹn. Ni trưởng là tấm gương rực sáng về hạnh tinh tấn, đức nhu hòa, đặc biệt là tinh thần phụng sự. Một đời tận tụy hết lòng với ngôi Tam bảo, kính thuận Ân Sư, đem tất cả sở học sở tu giáo dưỡng đệ tử, mang chất liệu yêu thương để cảm hóa mọi người, dụng tâm hạnh để làm đẹp cuộc đời, chu toàn bổn phận đối với Giáo hội, trọn vẹn trách nhiệm đối với hàng Ni lưu, không từ lao nhọc, chẳng nệ niên cao. Ôi ! Công đức và đạo hạnh của Người luôn là niềm tin bất diệt trong lòng Ni giới.
IV. THỜI KỲ VIÊN TỊCH
Một chặng đường 89 năm trải thân để đời đạo viên dung, chắc chắn chiếc thân tứ đại hao mòn nhiều theo năm tháng. Mặc dù nay đau mai yếu, thân thể bì quyện, nhưng Ni trưởng vẫn luôn hoan hỷ và trên môi rạng rỡ nụ cười, tấm lòng vẫn luôn thiết tha cùng huynh đệ trong các Phật sự. Những ngỡ Ni trưởng sẽ còn trụ thế thêm nữa để sách tấn đệ tử và hàng Ni lưu tỉnh nhà, nào ngờ một thoáng bệnh duyen, Ni trưởng đã nhẹ nhàng xả báo an tường, thâu thần thị tịch. Người đã trở về cõi tịnh vào lúc 00 giờ 10 phút, ngày mùng 8 tháng 4 năm Tân Sửu. Trụ thế 89 năm, trải qua 61 mùa An cư kiết hạ.
PHỤNG VÌ LINH THỨU ĐƯỜNG THƯỢNG - TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHỊ THẾ, HÚY LỆ THANH, TỰ TÂM BÌNH, HIỆU THƯỢNG NHƯ HẠ BÌNH, NI TRƯỞNG GIÁC LINH THIỀN TỌA.

Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang


Người viết : admin