TP.Mỹ Tho: Cáo phó Ni sư Thích Nữ Tiến Liên viên tịch

Thứ ba, 27/02/2024, 08:12 GMT+7
TP.Mỹ Tho: Cáo phó Ni sư Thích Nữ Tiến Liên viên tịch

TP.Mỹ Tho: Cáo phó Ni sư Thích Nữ Tiến Liên viên tịch

CÁO PHÓ

PGTG - Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN thành phố Mỹ Tho đã ký Cáo Phó cho biết  Ni sư Thích Nữ Tiến Liên, Trụ trì tịnh xá Ngọc Mỹ vừa viên tịch. Ban Biên tập xin được đăng tải nội dung Cáo Phó như sau:

Ban TT-TT PG.TP.Mỹ Tho

 


Người viết : admin