Trailer: Phật giáo Tiền Giang sẵn sàng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, NK 2022 – 2027

Chủ nhật, 26/06/2022, 15:51 GMT+7
Trailer: Phật giáo Tiền Giang sẵn sàng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, NK 2022 – 2027

Trailer: Phật giáo Tiền Giang sẵn sàng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, NK 2022 – 2027

Trailer: Phật giáo Tiền Giang sẵn sàng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, NK 2022 – 2027

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang Qua 5 năm hoạt động, một chặn đường đầy thử thách để hoàn thành sứ mạng Hoằng Pháp Lợi Sinh, thực hiện phương châm của Giáo hội: Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội. Nhờ vào sự cống hiến không mệt mỏi của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử, trong nhiệm kỳ IX đã được nhiều thành quả.

Thực hiện chỉ đạo của HĐTS GHPGVN về việc thực hiện Đại hội Đại biểu Phật Giáo các Tỉnh, Thành phố; BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã kiện toàn Hồ sơ và được HĐTS chấp thuận tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh. Đại hội sẽ Suy cử Tăng Ni trong tỉnh, đủ Đức đủ Tài để lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà, Từ đó kiện toàn bộ máy BTS Phật giáo tỉnh quản lý Tăng, Ni tự viện đúng theo Hiến chương Giáo hội. Tạo điều kiện đẩy mạnh tuyên truyền các Thông tin chính thống và tổ chức các Hoạt động Phật sự vững vàng hơn trên con đường Hoằng dương Chánh pháp.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được tổ chức vào hai ngày 28 & 29 tháng 6 năm 2022 (nhằm ngày 30 tháng 5, 1 tháng 6 năm Nhâm Dần). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh Youtube, Facebook Phật Sự Online và Phật Giáo Tiền Giang.


Người viết : admin