Tiền Giang: [Video] Trung thu tại chùa Sắc tứ Long An

14:50 ,23/09/2019