Tiền Giang:[Video] Hòa thượng Thích Giác Toàn thuyết giảng về Thất Thánh Tài tại trường hạ Huệ Quang

20:39 ,01/08/2020