Tiền Giang [Video]: Bản Tin Thời Sự Số 7 (Phát sóng ngày 19/11/2021)

20:30 ,19/11/2021