Tiền Giang [Video]: Tổ Đình Phước Lâm tổ chức vía Phật A Di Đà - Thắp nến tưởng niệm, cầu siêu

10:48 ,28/12/2021