Tiền Giang [Video]: Chùa Hội Phước trang nghiêm Húy kỵ Tổ sư - khai đàn Dược Sư cầu quốc thới dân an

16:15 ,30/03/2022