Tiền Giang [Video]: Lễ hiệp kỵ chư Tổ sư và hưng công xây dựng Chánh điện chùa Phước Lâm

15:08 ,03/04/2022