Tiền Giang [Video]: Lễ tưởng niệm Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Từ Huệ lần thứ 23

17:33 ,30/07/2022