Tiền Giang [Video]: Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca-sa tại Trường hạ Phổ Đức mùa Hạ Phật lịch 2566

18:45 ,09/08/2022