Tiền Giang [Video]: Hạ trường Vĩnh Tràng tổ chức lễ Tạ pháp, Dâng Ca-sa mùa Vu lan Phật lịch 2566

23:20 ,16/08/2022