Tiền Giang: Trang nghiêm Vu lan Thắng hội tại chùa Long Nguyên năm 2022

22:30 ,26/08/2022