Tiền Giang: Tổ đình Linh Bửu trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan và An vị Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

22:32 ,26/08/2022