Tiền Giang [Video]: Chùa Kim Thiền tổ chức “Vầng Trăng Phật Hiện” hội trung thu thiếu nhi năm 2022

21:28 ,12/09/2022