Tiền Giang[Video]:Lễ Khánh thành ngôi Chánh điện chùa Từ Phong

21:29 ,12/09/2022